Általános Szerződési Feltételek

az ebcsemege.hu oldalon látogatásához és az elérhető szolgáltatásokhoz

Hatályos: 2019. szeptember 23-tól visszavonásig

1. Üzemeltető adatai

Az Üzemeltető neve: Finkey Kft.
Az Üzemeltető székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám: Cg 01-09-465240
Az Üzemeltető adószáma: 12092282-2-42
Az Üzemeltető bankszámlaszáma: 12011409-01384530-00100003 (Raiffensen Bank)
Nemzetközi számlaszám: HU85120114090138453000100003
Swift: UBRTHUHB

2. Az Üzemeltető elérhetősége

Az ebcsemege.hu ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban emailen keresztül tartja a kapcsolatot. Telefonon nem vagyunk folyamatosan elérhetőek.

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9:00-18:00 óráig, de pénteken 9:00-14:00 óráig
Mobiltelefon: +36 (30) 96-96-831
Email: info(kukac)ebcsemege.hu
Honlap: www.ebcsemege.hu vagy ebcsemege.hu

3. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma, hatálya és időtartama

Honlapunkon (ebcsemege.hu) keresztül lehetőséget biztosítunk szuper prémium minőségű kutyatáp (a továbbiakban: termék) megvásárlására, illetőleg termékminta (“kóstoló”) ingyenes megrendelésére. A megrendeléssel elfogadod, és magadra kötelező érvényűnek tekinted a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A szerződés határozott időtartamú. Kezdete a megrendelés leadásának dátumával azonos, és a felek teljesítésének befejezetté válásáig érvényes. Felek teljesítése a Megrendelő részéről a termék árának kifizetése, illetőleg a díjmentes termékminta esetén annak átvétele, Üzemeltető részéről a kifizetett termék és a vásárlást igazoló számla, vagy a díjmentes termékminta eljuttatása a Megrendelő részére. A szerződés időbeli hatályának befejezetté válását követően is Üzemeltető a Megrendelő rendelkezésére áll és ügyfélszolgálatot működtet a 2. pontban is megadott elérhetőségeken.

A megrendeléssel elfogadod továbbá, hogy egyúttal feliratkozol a hírlevelünkre is. Az adataidat a törvényi előírásokat betartva és zártan kezeljük és védjük, természetesen nem adjuk ki harmadik félnek. Ismerjük és tudjuk, hogy bosszantó, ezért mi nem küldünk neked kéretlen levélszemetet. A hírlevélről bármikor egyetlen kattintással le tudsz iratkozni. Adataid kezelésével kapcsolatos szabályozásunkat a honlapon közzétettük és a főoldalról elérhetőek.

4. Felelősség kizárása

A forgalmazott táp minőségéről, alkalmazásáról a vásárló dolga tájékozódni, amelyhez minden lehetőséget megadunk a honlapon. Ennek az elmulasztásából eredő károkért mindennemű felelősséget kizárunk.

5. Üzemeltető jogai és kötelességei

Üzemeltető lehetővé teszi a vásárlási szándékú látogatók számára az erre a célra kialakított külön webáruházban a termék megrendelését. Üzemeltető díjmentesen nyújt támogatást a megvásárolt termékkel kapcsolatban.

Üzemeltető köteles a megrendelő adatait a tőle elvárható gondossággal óvni. Üzemeltető ezeket az adatokat harmadik félnek nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség. Üzemeltető jogosult számlát kibocsátani a szerzői jog megsértése esetén a jogsértő felé kötbér címén.

6. Megrendelő jogai és kötelességei

Megrendelő a megrendeléssel egyúttal kötelezettséget vállal a megrendelt termék díjának kifizetésére is a webáruházon keresztül. A megrendelést követően megrendelőt a webáruházat működtető partnerünk szolgálja ki.

Megrendelő köteles a honlapon közzétett tartalmat tiszteletben tartani a szerzői jogról szóló törvény alapján. Köteles továbbá a zárt oldal neki kiadott jelszavát titokban tartani. Ezek megsértéséből fakadó károkért a megrendelő felel. A honlap mindennemű tartalmának illetéktelen, illetőleg a szerzői jogot sértő felhasználásáért kötbért számlázunk ki.

Megrendelő jogosult a Üzemeltető ügyfélszolgálatán keresztül a díjmentes terméktámogatásra.

7. Elállási- és felmondási jog a megrendelő illetőleg a vásárló részéről

Távollévő szerződő felek között a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza az elállási- illetőleg a felmondási jogot. Ezzel a Üzemeltetőt terhelő tájékoztatási kötelezettség megléte mellett a vásárló a termék kézhezvételét követő naptári napot követő 14 napig élhet. Erről az idézett rendelet 20. §-a rendelkezik.

8. Panaszkezelés

Panaszoddal fordulhatsz felénk a megadott elérhetőségeinken. Minden panaszt alaposan kivizsgálunk és megteszünk minden elvárható intézkedést a panasz gyors és kielégítő rendezésének érdekében. Panaszoddal fordulhatsz a Üzemeltető telephelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez is.

Vitás, vagy megoldhatatlannak tűnő ügyekben megkereshető továbbá az illetékes Békéltető Testület is. A Békéltető Testület ingyenesen igénybe vehető.

9. További rendelkezések

Üzemeltető nem jogosult díjkötelessé tenni a díjmentes ügyfélszolgálatot. Ezekre Üzemeltető szavatol, hogy amíg tevékenységét végzi, a nevezett szolgáltatás mindig díjmentes marad. Üzemeltető jogosult az ÁSZF és más, a honlapon közzétett jogi és nem jogi tartalom esetében is egyoldalúan annak módosításra.

Üzemeltető a gondos és törvénynek megfelelő adatkezelésen túl titoktartási kötelezettséget vállal a megrendelők, vásárlók vagy ügyfelek részéről tudomására jutott adatok tekintetében.

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az emailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek a Üzemeltető részéről a ebcsemege.hu honlapon feltüntetett email címek, a Megrendelő részéről pedig a megrendeléskor megadott email cím. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadhatnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést a kijelölt címekre kell küldeni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

Felek a békés rendezést részesítik előnyben, így jogvita esetén az esetleges bírósági út előtt igénybe veszik a Üzemeltető telephelye szerint illetékes Békéltető Testületet. Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.